Obec

zpět

Územní plán

Aktuálně platnou podobou územního plánu je ZMĚNA č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ LOSENICE.

 

Podání návrhu na změnu územního plánu Velká Losenice

K podání návrhu využijte tento formulář.

 

ZMĚNA č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ LOSENICE A PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ LOSENICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. III

  

[ pdf 488 KB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.1.-ZCU

[ pdf 0.6 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.2.-HLV

[ pdf 482 KB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.3.-VPS

[ pdf 2.1 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.01.-KOV

[ pdf 1 MB ]        UP VELKÁ LOSENICE ZIII.02.-ZPF

[ pdf 0.6 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.03.-DV-ZVK

[ pdf 0.7 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.04-DV-ENG

[ pdf 0.5 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZIII.1.-TEXTOVÁ ČÁST

[ pdf 0.6 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZMc3 PS N1-ZCU

[ pdf 1.6 MB ]      UP VELKÁ LOSENICE ZMc3 PS N2-HLV

[ pdf 1.1 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZMc3 PS N3-VPS

[ pdf 2.5 MB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZMc3 PS 01-KOV

[ pdf 253 KB ]     UP VELKÁ LOSENICE ZMc3 PS-TEXTOVÁ ČÁST

 

 část 1. [ zip 7.2 MB ]

 část 2. [ zip 6.5 MB ]

 část 3. [ zip 4.2 MB ]

 

Územní studie - lokalita Pod Háječkem

  1. Přehledná situace 
  2. Urbanistický návrh
  3. Prostorové uspořádání
  4. Textová část

Územní studie - lokalita Pod Peperkem II

  1. Přehledná situace
  2. Urbanistický návrh
  3. Prostorové uspořádání
  4. Textová část