Místní spolky

zpět

AMK Velká Losenice

Automotoklub Motoklub Velká Losenice

ČSCH - Velká Losenice

Český svaz chovatelů

SDH Pořežín

Sbor dobrovolných hasičů Pořežín

SDH Velká Losenice

Sbor dobrovolných hasičů Velká Losenice

TJ Velká Losenice

Tělovýchovná jednota Velká Losenice