Život v obci

zpět

Záměr projektu

Záměrem projektu Průmyslové zóny je vytvoření plochy pro investice na "zelené louce", která bude vhodná pro podnikatelské aktivity, a která poskytne podnikatelským subjektům vhodné podmínky pro rozvíjení jejich činností.
Cílem realizace celého projektu je udržení či průběžné zvyšování zaměstnanosti v obci. Výhledově je předpokládáno vytvoření cca 100 až 200 nových pracovních míst.

Předběžné podmínky:

předložený investiční (podnikatelský) záměr žadatele lze zařadit do oblasti zpracovatelského průmyslu, lehké průmyslové výroby,
tzn., že předložený podnikatelský záměr a podnikatelská činnost z něho vyplývající je v souladu s některou z oficiálních položek v kategorii Zpracovatelského a lehkého průmyslu dle OKEČ. Výčet uznatelných položek kategorie Zpracovatelský průmysl dle OKEČ – kat. 2000, 2500, 2600, 2800 – 3300.

Lokalizace v mapě

lokalizace.png

Zákres území v katastrální mapě

zakres.png

Dokumenty:

Studie

 

Výzva pro podnikatele

Žádost o vstup to průmyslové zóny

 

Engish version of documents:

Funding Calls for Entrepreneurs and Business Enterprises

Application for entry into industrial zone