Úřední deska

zpět

ÚD 35/2022 Obec Velká Losenice - VÝZVA K PODÁNÍ NABIDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZDAHU - Lokalita 8 RD Pořežín střed - inž. sítě a přístupová komunikace