Aktuality

zpět

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - Rekonstrukce budovy areálu bývalého lihovaru - budova B

  • Králíčková Helena
  • 7.9.2023