Úřední deska

zpět

UD 9/2020 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ v k. ú. Pořežín

  • Vyvěšeno od 7.2.2020
  • UD 9/2020

Přílohy

Soubory