Úřední deska

zpět

UD 78/2020 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédmutí v k. ú. Malá Losenice

  • Vyvěšeno od 25.5.2020 do 14.7.2020
  • UD 78/2020

Přílohy

Soubory