Úřední deska

zpět

ÚD 69/2021 Katastrální úřad pro Vysočinu . VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Pořežín

  • Vyvěšeno od 30.7.2021

Přílohy

Soubory