Vyhlášky

zpět

PLATNÁ Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Králíčková Helena
  • 5.1.2021

Přílohy

Soubory