Vyhlášky

zpět

PLATNÁ Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  • Králíčková Helena
  • 9.12.2020