Vyhlášky

zpět

PLATNÁ Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Losenice

  • Králíčková Helena
  • 9.12.2020

Přílohy

Soubory