Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 , kterou se mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Obecní úřad
  • 1.1.2020

Přílohy

Soubory