Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Milan Lempera
  • 1.1.2018

Přílohy

Soubory