Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 2/2014 , která mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Losenice č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se st

  • Milan Lempera
  • 1.1.2015

Přílohy

Soubory