Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 2/2011, o stanovení systému shromažďpování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Losenice

  • Milan Lempera
  • 1.7.2011

Přílohy

Soubory