Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Losenice

  • Milan Lempera
  • 1.1.2017

Přílohy

Soubory