Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2014, která mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Losenice č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Milan Lempera
  • 1.1.2015

Přílohy

Soubory