Vyhlášky

zpět

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje obecně závzaná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Milan Lempera
  • 1.1.2010

Přílohy

Soubory