Základní údaje obce

Oficiální název:  

Obec Velká Losenice

 

Typ subjektu:  

OBEC - ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI

 

Adresa sídla:

Velká Losenice 360

592 11 Velká Losenice

 

Doručovací adresa:

Velká Losenice 360

592 11  Velká Losenice

 

IČ:      

00295655

 

DIČ:

CZ00295655

 

Kód obce:

596981

 

Email:

obec@losenice.cz

 

ID datové schránky:

qjxbkez

 

Webové stránky:

www.losenice.cz

 

Telefon:

564 565 900   -   Bc. Svatopluk Klusáček - starosta obce

564 565 902   -   Jitka Dvořáková - účetní obce, úřednice obecního úřadu

564 565 903   -   Helena Králíčková - úřednice obecního úřadu

724 186 534   -   mobil starosta

602 105 432   -   mobil obecní úřad

 

 

 Počet místních částí:  

2 - Velká Losenice, Pořežín

 

Počet katastrálních území:  

2 - Velká Losenice, Pořežín

 

Katastrání území Velká Losenice:

číslo katastrálního území:   778575

rozloha katastrálního území:  12 044 677 m2, zaokr. 1 204 ha

 

Katastrální území Pořežín:

číslo katastrálního území:   778567

rozloha katastrálního území:   2 860 710 m2, zaokr. 286 ha

 

Katastrální výměra celé obce celkem: 

1 490 ha

 

Bankovní spojení:
ČSOB a. s. Žďár nad Sázavou,  číslo účtu: 108300865/0300 

ČNB Brno, číslo účtu 94-12716751/0710

 

Zeměpisné souřadnice: 

49°35" severní šířky a 15°50" východní délky

Nadmořská výška: 

548 m

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VELKÁ LOSENICE

(schválené Radou obce Velká Losenice dne 10. 5. 2017, usnesení č. 14/8/2017)

 

Pondělí

08:00 –11:00

polední přestávka

12:00 – 16:30

Úterý

 

Není úřední den

 

Středa

08:00 – 11:00

polední přestávka

12:00 – 16:30

Čtvrtek

 

Není úřední den

 

Pátek

 

Není úřední den

 

 

V neúředních dnech jsou pracovníci obecního úřadu zpravidla přitomni

na svém pracovišti,

ale obecní úřad není pro veřejnost otevřen.

V případě, že potřebujete vyříti velmi neodkladnou věc

(např. zázáležitost  ve věci pohřbení),

a obecní úřad je uzavřen, volejte na telefonní čísla:

602 105 432          564 565 902          564 565 903          724 186 534 


Obec Velká Losenice s místní částí Pořežín se nachází v malebné oblasti Žďárských vrchů. Od severovýchodu je chráněna věncem lesů a kopců, kterým vévodí pověstmi opředený Peperek (675 m). Obec leží 10 km západně od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce 540 m nedaleko silnice I. třídy č. 19 spojující Žďár nad Sázavou s Přibyslaví. Rozloha katastrálního území Velké Losenice je 1204 ha, Pořežína 286 ha, celkem 1490 ha.

Velká Losenice byla původně hornickou osadou, zdejší horníci dobývali na Peperku stříbro. V jeho okolí směrem k Šlakhamrům a zámku Žďáru se těžil vápenec a pálilo vápno. První písemná zmínka o obci je z roku 1352, kde je již zmíněn kostel a několik stavení.

Ke kulturním památkám v obci patří především původně gotický kostel sv. Jakuba Staršího s farou, kostnicí, zvonicí a střediskem Losík a ohradní zdí. Dále k nim patří čtvery Boží muka a domy č. p. 9, 23 a 30. Pamětní deskou je opatřen dům č. p. 24, kde žili předkové Karla Havlíčka Borovského. V Pořežíně se nachází tvrz - č. p. 1, mlýn .- č. p. 2 (bývalý hamr) a zvonička na návsi.

 

Mezi přírodními zajímavostmi nelze opomenout již zmíněný kopec Peperek, přírodní rezervace Uhlířky a Losenický potok (velice zajímavá je procházka jeho údolím z Velké Losenice do Pořežína). Velká Losenice je přístupná po cyklistických stezkách (Velkolosenický okruh, Pořežínský okruh, cyklotrasa č. 4256 aneb od Sázavy k Sázavě za K. H. Borovským), po turisticky značených cestách a autobusovou nebo železniční dopravou.

 

V obci je dále základní a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, informační centrum s knihovnou, hřbitov, nákupní středisko, fotbalové hřiště, kulturní dům, sportovní areál s tenisovými kurty a restaurací, hospoda U Macků, cukrárna Na Růžku a prodejna dekorativních předmětů Květinka. Ubytování nabízí penzion Selský dvůr a soukromé apartmány Dawa.

 

Po roce 2000 byl zahájen velkorysý program výstavby 65 rodinných domků v lokalitách Pod Peperkem, Na Šípech a U Pily, kde byla také vybudována průmyslová zóna.

Občané dojíždějí za prací do nedalekého Žďáru nad Sázavou, do Přibyslavi i do Havlíčkova Brodu. Mezi největší podniky působící v obci patří Zemědělské družstvo Velká Losenice, Lubomír Mach – tesařské konstrukce, Ing. Jan Souček – stavebně montážní práce. Na území obce má pobočku Rybářství Velké Meziříčí a.s. V obci dále působí několik menších podnikatelů jako truhláři, elektrikáři, kadeřnice, kosmetička, vodoinstalatér, vývařovna obědů, provádění výkopových a zemních prací a řada dalších profesí.

 

Velká Losenice patří do Svazku obcí Pod Peperkem a Svazku obcí Přibyslavska. V rámci Svazu obcí Pod Peperkem byla vbudována kompostárna na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v Sázavě. V únoru roku 2007 se obec stala členem MAS Havlíčkův kraj, prostřednictvím které jsou zajišťovány prostředky na realizaci některých investičních akcí.

 

A jak vlastně vznikl název Velká Losenice? Nabízí se hned několik legend. Jedna praví, že název obce vznikl podle lososů v Losenickém potoce, tzv. „losí vodě“. Další se zmiňuje o výskytu losa. Zdeněk Vyhlídal ve své knize Pověsti ze Žďárska velice poutavě vypráví o dalším původu názvu obce Losenice. Autor vychází z myšlenky, že název obce je odvozen od slova losovat – házet losem. Podle pověsti měl zeman na tvrzi v Pořežíně dva syny a nevěděl, kterému z nich odkázat svůj majetek. Úkoly, které měli bratři splnit, vykonali oba stejně dobře. Přišel tedy na řadu los a ten rozhodl. A stalo se, že staršímu přála štěstěna více než mladšímu. Rozdělil tedy zeman kraj, jenž mu patřil. Jeho synové pak založili nové osady a na paměť losování je nazvali Losenicemi. Ves ve větší části panství připadla staršímu synovi a byla pojmenována Losenicí Velkou, menší část panství, úděl mladšího syna, pak Losenicí Malou.

 

Hledání původu názvu obce bylo velmi aktuální i při přípravě návrhu na obecní znak a prapor. Přibližně dvouleté snažení bylo završeno v pátek 6. června roku 2003, kdy představitelé obce slavnostně převzali v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR souhlas s užíváním obecního znaku a praporu. Autorem symbolů obce je Mgr. Jan Tejkal. Znak i prapor jsou děleny na dvě části. Tím je vyjádřen svazek dvou obcí: Velké Losenice a Pořežína. Dominatním objektem znaku i praporu je mušle, atribut sv. Jakuba Staršího (nebo také Většího). Jemu je také od nepaměti zasvěcen losenický kostel a jako poutník s holí je zachycen na zachovalé pečeti Velké Losenice z 19. století. Použité barvy: bílá, červená a modrá symbolizují českou státnost, bílá je v heraldice stříbrem, které se kdysi těžilo v oblasti Peperku. A tak se dávná minulost promítá do naší současnosti v podobě obecního znaku i ve verších lidového básníka Josefa Kamaráda o rodné Velké Losenici:

 

                                                                       Dech staletí zde stále ještě bloudí

                                                                       se vzkazy mrtvých mezi živými,

                                                                       kde jejich žití vlní se a proudí,

                                                                       ať žijí čistě, šťastně – bez viny ...

 

 

Dnes je 14. listopadu 2018

Svátek má Sáva

Copyright © 2008 | www.losenice.cz | created by Autograph, Admin-NG